Χρηματοδοτήσεις

Αρχική / Χρηματοδοτήσεις

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας εξυπηρετεί όλους τους κλάδους δραστηριότητας, με κυρίαρχες τις χορηγήσεις δανείων για την κάλυψη προσωπικών, καταναλωτικών και στεγαστικών αναγκών προσφέροντας το ανταγωνιστικότερο επιτόκιο της αγοράς.

Μπορείτε να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας και εμείς να διαμορφώσουμε το δάνειο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες!

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, παρέχει στους πελάτες της ενδεικτικά τα παρακάτω προϊόντα χρηματοδότησης:

  • Κεφάλαια κίνησης
  • Ανοιχτά δάνεια
  • Στεγαστικά – επισκευαστικά δάνεια
  • Δάνεια παγίων εγκαταστάσεων
  • Προσωπικά
  • Καταναλωτικά
  • Φοιτητικά