Προϊόντα Χρηματοδοτήσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Αρχική / Προϊόντα Χρηματοδοτήσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Στον τομέα των χορηγήσεων η Τράπεζα εξυπηρετεί όλους τους κλάδους δραστηριότητας των νομών Δράμας και Έβρου με κυρίαρχες τις χορηγήσεις προς νοικοκυριά ( προσωπικά – καταναλωτικά – στεγαστικά ) και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πλήρη γκάμα προϊόντων.

  • Κεφάλαια κίνησης
  • Παγίων εγκαταστάσεων
  • Ανοιχτά Δάνεια
  • Στεγαστικά – Επισκευαστικά
  • Προσωπικά
  • Καταναλωτικά
  • Φοιτητικά