Δυνατότητες Web Banking της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Αρχική / Δυνατότητες Web Banking της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Γενικές δυνατότητες

  • Συνοπτική εμφάνιση λογαριασμών με τα υπόλοιπά τους και εξαγωγή σε μορφή excel ή pdf
  • Εμφάνιση όλων των επιταγών και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται
  • Πληρωμές λογαριασμών, φόρων και άλλων υπηρεσιών
  • Μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς, δικούς σας ή τρίτων
  • Αναλυτικές κινήσεις καταθετικών λογαριασμών με δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσης για κάθε κίνηση ξεχωριστά
  • Αναλυτικές κινήσεις των τερματικών POS
  • Εμφάνιση τελευταίων εισόδων στο σύστημα

Επιπρόσθετες δυνατότητες ευκολίας και ασφάλειας

Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές και Μισθοδοσίες

  • Ετεροχρονισμένες Κινήσεις

Μέσω του web banking μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή είτε έμβασμα, είτε μεταφορά είτε ακόμα και πληρωμές λογαριασμών, φόρων κλπ και να ορίσετε σαν ημερομηνία εκτέλεσης μια μελλοντική ημερομηνία, ενώ μπορείτε να την ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή εάν δεν έχει εκτελεστεί.

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προγραμματίσετε μαζικά πολλαπλές υποχρεώσεις από την άνεση του σπιτιού σας

  • Μισθοδοσία

Παρέχεται λειτουργία για μαζική αυτόματη πίστωση σε λογαριασμούς μισθοδοσίες υπαλλήλων με χρήση αρχείου excel, ενώ παράλληλα μπορεί να οριστεί η ημερομηνία εκτέλεσης, μέχρι την οποία μπορεί να εκτελεστεί μερικός ή ολικός αντιλογισμός.

Με αυτή την υπηρεσία μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα την επιχείρησή σας, να κερδίσετε σημαντικό χρόνο και να ξεχάσετε την ταλαιπωρία.

SMS Αυθεντικοποίησης Συναλλαγών

Για επιπρόσθετη ασφάλεια σε κάποιες από τις συναλλαγές σας μέσω web banking, εφαρμόζεται το σύστημα αυθεντικοποίησης μέσω SMS. Οι υπηρεσίες που αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, είναι η αποστολή χρημάτων σε άλλη τράπεζα και η μεταφορά χρημάτων σε άλλο πελάτη εντός τράπεζας.

Σε συνδυασμό με τις λοιπές πολιτικές ασφάλειας που εφαρμόζουμε, αυτή είναι ακόμα μία δικλείδα ασφαλείας για την προστασία των συναλλαγών σας.