Συνεταίροι – Μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Αρχική / Συνεταίροι – Μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Η συνεταιριστική μερίδα της Τράπεζας, αποτελεί σταθερή αξία και επένδυση, καθώς μέχρι σήμερα έχει προσφέρει στους συνεταίρους αποδόσεις με τη μορφή μερίσματος αλλά και με την αναπροσαρμογή της αξίας της.

Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον Ν.4261/2014 άρθρο 167, κάθε συνεταίρος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγγράφεται για μία (1) υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, έχει όμως το δικαίωμα να αποκτήσει και απεριόριστο αριθμό προαιρετικών.

Συμμετοχή

Η αγορά ακόμα και μίας συνεταιριστικής μερίδας δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μπορείτε και εσείς σήμερα να συμμετέχετε ως μέλος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, με μία επίσκεψη στο πλησιέστερο κατάστημά μας.