Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

Αρχική / Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας άρχισε τη λειτουργία της το 1994 ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝ.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ».

Το 1999 και μετά τη λήψη αδείας λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος, υπό τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν.1667/1986, με απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος άρχισε η λειτουργία της Τράπεζας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝ.Π.Ε, η οποία συνεχίζει αδιαλείπτως και πετυχημένα μέχρι σήμερα.

Δημιουργήθηκε από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για μία Τράπεζα νέας αντίληψης με κύρια συστατικά στοιχεία την ευελιξία, την άμεση συμμετοχή στις αποφάσεις και την προσήλωση στη διαφάνεια.