Πληρωμές Λογαριασμών

Αρχική / Πληρωμές Λογαριασμών

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε λογαριασμούς, φόρους και άλλες υπηρεσίες μέσω του δικτύου των καταστημάτων μας καθώς και του web banking.

Ενδεικτικά :

  • Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ.
  • Τέλη Κυκλοφορίας
  • ΕΦΚΑ
  • Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος
  • Λογαριασμοί τηλεφωνίας
  • Λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης
  • Λογαριασμοί φυσικού αερίου
  • Λογαριασμοί ασφαλίστρων

Επίσης και πολλές άλλες υπηρεσίες για το σύνολο των εταιρειών που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ.