Καταθέσεις

Αρχική / Καταθέσεις

Η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της προϊόντα καταθέσεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αποδόσεις.

  • Όψεως
  • Ταμιευτηρίου
  • Μισθοδοσίας – Σύνταξης
  • Προθεσμίας τριμήνου
  • Προθεσμίας εξαμήνου
  • Προθεσμίας εννέα μηνών
  • Προθεσμίας έτους

Ενημερωθείτε για την Τιμολογιακή Πολιτική Προϊόντων Καταθέσεων

Όλες οι καταθέσεις καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων).