Καταθέσεις

Αρχική / Καταθέσεις

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας παρέχει στους πελάτες της προϊόντα καταθέσεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αποδόσεις.

  • Όψεως
  • Ταμιευτηρίου
  • Μισθοδοσίας – Σύνταξης
  • Προθεσμίας τριμήνου
  • Προθεσμίας εξαμήνου
  • Προθεσμίας εννέα μηνών
  • Προθεσμίας έτους

Όλες οι καταθέσεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Συν. Π. Ε. καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων).