Ιστορικό

Αρχική / Ιστορικό

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας άρχισε τη λειτουργία της το 1994 ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝ.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ».

Το 1999 και μετά τη λήψη αδείας λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος, υπό τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν.1667/1986, με απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος άρχισε η λειτουργία της Τράπεζας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝ.Π.Ε, η οποία συνεχίζει αδιαλείπτως και πετυχημένα μέχρι σήμερα.

Δημιουργήθηκε από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για μία Τράπεζα νέας αντίληψης με κύρια συστατικά στοιχεία την ευελιξία, την άμεση συμμετοχή στις αποφάσεις και την προσήλωση στη διαφάνεια.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ανακοίνωσε τη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σε συνέχεια εφαρμογής αποφάσεωντων Γενικών Συνελεύσεών τους, καθώς και της σχετικής ανάρτησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,η οποία επικύρωσε τη συγχώνευση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι πελάτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου εξακολουθούν να εξυπηρετούνται κανονικά από το Δίκτυο Έβρου χωρίς διακοπή. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Η διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης υλοποιείται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενώ η Τράπεζα προγραμματίζει την ενοποίηση των συστημάτων των δύο δικτύων σε ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής το συντομότερο δυνατό.

Η συγχώνευσή μεγιστοποιεί τα οφέλη για τον ενιαίο Συνεταιρισμό μας και διαμορφώνει ισχυρές προϋποθέσεις και σημαντικές ευκαιρίες για τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών και τη συνολική και αρτιότερη εξυπηρέτηση των συνεταίρων μας.