Φόρμα Υποβολής Παραπόνου – Συμβάντος

Αρχική / Φόρμα Υποβολής Παραπόνου – Συμβάντος

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος («Olympus Bank») έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωσή τους για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων μαζί της. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον εντοπισμό αδυναμιών και τη βελτίωσή τους. Σας ενθαρρύνουμε να εκφράζετε την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την  Τράπεζά μας. Εάν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, εμπιστευτείτε μας. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στο παράπονό σας με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη μας το ισχύον νομό – κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα και με το Κανονισμό Διαχείρισης Παραπόνων.

 1. Με ποιους τρόπους μπορώ να υποβάλλω παράπονο;
 • Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα υποβολής παραπόνων
 • Γραπτώς, αποστέλλοντας ή παραδίδοντας επιστολή στο δίκτυο Καταστημάτων μας
 • Προφορικώς (αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς) στο δίκτυο Καταστημάτων μας:

Κατάστημα & Γραφεία Διοίκησης Δράμας: Μ. Αλεξάνδρου 7 & Κ. Νταή, 661 32 – Δράμα, Τηλ: 8011010555 & 2521521201

Κατάστημα & Γραφεία Διοίκησης Αλεξανδρούπολης: Λ. Δημοκρατίας 137, 681 32 – Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 8011010555 & 2551151101

Κατάστημα Αγίου Αθανασίου: Μ.Αλεξάνδρου 29, 663 00 – Αγ. Αθανάσιος Δράμας, Τηλ: 8011010555 & 2521521401

Κατάστημα Ορεστιάδας: Κωνσταντινουπόλεως 221, 682 00 – Ορεστιάδα, Τηλ: 8011010555 & 2552120301

 1. Οδηγίες Πρόσβασης

Απαραίτητα στοιχεία κατά την υποβολή του παραπόνου

Προς τον σκοπό της ταυτοποίησής σας ως πελάτη της Τράπεζας, της τυχόν επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το παράπονο-συμβάν σας, καθώς και για την πληρέστερη κατανόηση του παραπόνου σας με σκοπό την εξυπηρέτησή σας, όταν υποβάλετε το παράπονό σας με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε όπως φροντίσετε να:

 • Παράσχετε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες της συνεργασίας σας με την Τράπεζά μας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).
 • Περιγράψτε το πρόβλημα με ακρίβεια και αναλυτικά διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Φόρμα Υποβολής Παραπόνου.

 1. Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται: 

 • Αμέσως μετά την παραλαβή του παραπόνου σας και την ταυτοποίηση των στοιχείων σας γίνεται η ανάθεση του αιτήματος στο αρμόδιο κατάστημα εξυπηρέτησης του πελάτη.
 • Κατά την παραλαβή του παραπόνου από το αρμόδιο κατάστημα, σας παρέχεται βεβαίωση παραλαβής στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε συμπληρώσει είτε στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής, είτε στη γραπτή επιστολή σας.
 • Θα μελετήσουμε προσεκτικά και διεξοδικά το θέμα που μας αναφέρατε.
 • Σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετα στοιχεία θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης, ενημερώνεστε εγγράφως με την απάντησή μας για το παράπονο-συμβάν που μας θέσατε.

Χρόνος Ανταπόκρισης στο Παράπονό σας

Στόχος μας είναι η δίκαιη επίλυση κάθε παράπονου που μπορεί να προκύψει με το συναλλασσόμενο όσο πιο άμεσα γίνεται. Τα προφορικά παράπονα απαντώνται μόνον προφορικώς και αντιστοίχως τα γραπτά απαντώνται πάντοτε γραπτώς εντός του προβλεπόμενου από το κανονιστικό πλαίσιο χρόνου των 45 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παραπόνου σας. Για πιο πολύπλοκα ζητήματα ή για κάποιο σημαντικό λόγο μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από το μέγιστο οριζόμενο ως άνω. Σε αυτή την περίπτωση με δική μας πρωτοβουλία θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για την αιτία της καθυστέρησης και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του  παραπόνου και η παροχή γραπτής απάντησης. Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, η Τράπεζα σας παρέχει, κατόπιν αιτήματός σας, ενημέρωση για την πορεία εξέτασης της υπόθεσής σας.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Olympus Bank  δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται εδώ.

Εάν δεν σας ικανοποιεί η τελική απάντηση της Olympus Bank, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε το παράπονό σας σε τρίτους θεσμικούς φορείς:

Συνήγορος του Καταναλωτή: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, Fax: 210 6460414, Email: http://www.synigoroskatanaloti.gr/

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή: Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, Tηλ.: 1520, Fax: 210 3843549

Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος: Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, Τηλ: 210 3201111, 210 3205011, Fax: 210 3205400, Email: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων.