Πληροφόρηση FATCA

Αρχική / Πληροφόρηση FATCA

Ο Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης για Ξένους Λογαριασμούς (Foreign Account Tax Compliance Act), ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση των Η.Π.Α, απαιτεί γενικά από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ορισμένες άλλες μη χρηματοοικονομικές ξένες οντότητες να αναφέρουν τα ξένα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι κάτοχοι λογαριασμών τους στις ΗΠΑ ή να υπόκεινται σε παρακράτηση σε παρακρατούμενες πληρωμές.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ΣΥΝ.Π.Ε στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της με την ως άνω νομοθετική πράξη( Ν4493/2017), εφαρμόζει τις απαιτούμενες διαδικασίες αναγνωρίσεως, ελέγχου και αναφοράς των υφιστάμενων και νέων πελατών, όπου απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο φορολογικό σας σύμβουλο

ΕΝΤΥΠΑ FATCA

  • W9
  • W-8BEN εάν είστε φυσικό πρόσωπο
  • W-8BEN-E εάν είστε νομικό πρόσωπο