Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αρχική / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το συνεταιριστικό κίνημα αποδεικνύει πως το μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο του, που βασίζεται στη δημοκρατία και είναι ανοιχτό για όλους χωρίς διακρίσεις, δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν από τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.

Ως Τράπεζα, έχουμε ως Καταστατική επιταγή να προωθούμε την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όχι απλά ως μία εναλλακτική πρόταση στην οικονομική κρίση, αλλά γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ένας άλλος βιώσιμος τρόπος να εργαζόμαστε και να παράγουμε. Στηρίζουμε έμπρακτα αυτό το παραγωγικό μοντέλο για την αντιμετώπιση της ραγδαίας επιδείνωσης των φαινομένων της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στοχεύουμε στον μετασχηματισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας καλύπτοντας κοινωνικές ανάγκες.

Στο παραπάνω πλαίσιο αναπτύσσουμε διαχρονικά, από το 1996 μέχρι σήμερα, μια εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στην Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες αειφόρου ανάπτυξης με επίκεντρο την Κοινωνία και το Περιβάλλον.