Διοίκηση

Αρχική / Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, τα οποία προσφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις το καλύτερο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Τράπεζας.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος : ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • Α’ Αντιπρόεδρος : ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Γεν. Γραμματέας : ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  • Ταμίας : ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  • Εκτελεστικό Μέλος : ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • Εκτελεστικό Μέλος : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος : ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος : ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
  • Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος : ΑΒΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 21.10.2021.

Δείτε την Ανακοίνωση Νέας Σύνθεσης Δ.Σ. – Θητείας – Εκπροσώπησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (16.12.2020)

και την Ανακοίνωση Νέας Εκπροσώπησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (20.07.2021)