Ενημέρωση για τον κορωνοϊό Covid-19

Αρχική / Ενημέρωση για τον κορωνοϊό Covid-19

Με στόχο την άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19), η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ενημερώνει για τους τρόπους διευκόλυνσης των καθημερινών σας συναλλαγών αλλά και για τα μέτρα που έχουνληφθεί για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας του συναλλακτικούκοινού και των εργαζομένων της Τράπεζας.

Με στόχο τον περιορισμό των επισκέψεωνσε χώρους συγχρωτισμού, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικής. Συγκεκριμένα, μπορείτε να πραγματοποιείτε τις καθημερινές συναλλαγές σας εύκολα και με ασφάλεια, 24 ώρες το 24ωρο:

 • Μέσω της υπηρεσίας web banking(αφορά λογαριασμούς που τηρούνται στο Δίκτυο Καταστημάτων Νομού Έβρου).
 • Μέσω των ΑΤΜ.

Επιπλέον, τα στελέχη των καταστημάτων μας είναι διαθέσιμα για να σας εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά εντός των εργάσιμων ημερών και ωρών.

Σας συστήνουμε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με την χρεωστική ή την πιστωτική κάρτα σας, ώστε να περιοριστεί η χρήση των μετρητών.

Με βασικό στόχο την υγεία και ασφάλεια τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων μας, εφαρμόζουμε τόσο στο δίκτυο των καταστημάτων μας όσο και στα κτίρια της Διοίκησης:

 • Μέτρα ελεγχόμενης ροής εισόδου στα καταστήματα σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση.
 • Είσοδο στα κτίρια των Διοικητικών Υπηρεσιών μόνο κατόπιν συνεννόησης.
 • Έμφαση στην καθημερινή καθαριότητα στους χώρους εργασίας με ισχυρά απολυμαντικά και διανομή αντισηπτικού υγρού σε όλες τις μονάδες και τα καταστήματά μας.
 • Προγραμματισμό διενέργειας προληπτικών απολυμάνσεων καταστημάτων και κτιρίων Διοίκησης.
 • Μείωση του προσωπικού που θα απασχολείται καθημερινά σε καταστήματα και Διευθύνσεις Διοίκησης και εναλλαγή αυτών κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με γνώμονα την προστασία του προσωπικού αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας των λειτουργιών της Τράπεζας.
 • Συνεχή ενημέρωση του προσωπικού αναφορικά με μέτρα πρόληψης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.
 • Κατάργηση πάσης φύσεως επαγγελματικών ταξιδιών στο εσωτερικό ή εξωτερικό και χρήση εναλλακτικών μέσωνεπικοινωνίας, όπου είναι εφικτό, όπως teleconferences ή videoconferences.
 • Αυστηρή σύσταση για την αποφυγή προσωπικών ταξιδιών στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Απομακρυσμένη εργασία από το σπίτι στελεχών διοικητικών υπηρεσιών.
 • Παραχώρηση αδειών ειδικού σκοπού σε εργαζομένους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμαςέχει συστήσει ειδική ομάδα που ενημερώνεται καθημερινά για τις εξελίξεις αναφορικά με τον COVID-19 ώστε να λαμβάνονται άμεσα περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και του συναλλακτικού κοινού.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στην εφαρμογή του σχεδίου.

Από τη Διοίκηση της Τράπεζας.