Ψηφιακή Ταυτότητα και στην Olympus

Ψηφιακή Ταυτότητα και στην Olympus

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής ταυτότητας για την ταυτοποίησή τους και την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους.

Ο κ. Αδάμ Γεώργιος, Διευθυντής του Δικτύου και Πίστης, σημείωσε ότι, η ταυτοποίηση των πελατών μπορεί να γίνεται και με την επίδειξη της ψηφιακής ταυτότητας από το gov.gr Wallet στις συσκευές tablet που διαθέτουν τα Καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών ταυτοποίησης αποτελεί τομή με σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία σύγχρονη ψηφιακή υπηρεσία, η οποία θα διευκολύνει τις συναλλαγές των πελατών και θα ενισχύσει την ψηφιακή αναβάθμιση της Τράπεζας, η οποία προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Βήμα 1: Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής ταυτοποίησης, ο πελάτης καλείται να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο της Τράπεζας τον κωδικό QR του εγγράφου, μέσω του κινητού του.

Βήμα 2: Ο έλεγχος ταυτότητας πραγματοποιείται με τη χρήση της εφαρμογής  η οποία είναι εγκατεστημένη στην συσκευή tablet κάθε Καταστήματος και επαληθεύεται μέσω της σάρωσης του κωδικού QR πατώντας το κουμπί Έλεγχος Εγγράφου.

Βήμα 3: Στη συνέχεια, αποστέλλεται στο κινητό του πελάτη αριθμός ασφαλείας, τον οποίο πρέπει να γνωστοποιήσει στον υπάλληλο της Τράπεζας.

Βήμα 4: Τέλος, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τον κωδικό στη συσκευή του και αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του ψηφιακού αντιγράφου για μία και μόνο φορά, χωρίς τη δυνατότητα αποθήκευσης.

Ακολουθεί σχετική κατατοπιστική εικόνα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για την επίδειξη στοιχείου ταυτοποίησης στο πλαίσιο πρώτης καταχώρισης (on-boarding) ή επικαιροποίησης στοιχείων πελάτη, παρά μόνο στο πλαίσιο ολοκλήρωσης συναλλαγών, παραλαβής εγγράφων (καρτών) κλπ.