Σχέδιο συγχώνευσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας & Έβρου (Ενημέρωση για την τροποποίηση – αναθεώρηση στις 19-07-2018 του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης)

Σχέδιο συγχώνευσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας & Έβρου (Ενημέρωση για την τροποποίηση – αναθεώρηση στις 19-07-2018 του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΑΜΑΣ & ΕΒΡΟΥ

Ενημέρωση για την τροποποίηση – αναθεώρηση στις 19-07-2018 του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης :