Παράταση πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους 2021

Παράταση πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλου σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει την 31-12-2020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 26-02-2021.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση.