Παράταση έως και 31/12/2020 του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες στα 50€, χωρίς τη χρήση PIN

Παράταση έως και 31/12/2020 του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες στα 50€, χωρίς τη χρήση PIN

Στο πλαίσιο του περιορισμού των επιπτώσεων του κορωνοϊού, στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρηθεί έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση PIN στο ύψος των 50 ευρώ.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να είναι απαραίτητη η παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέρα του ποσού των 50 ευρώ συνεχίζει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του PIN στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

Εξυπηρετηθείτε με τις χρεωστικές κάρτες της Τράπεζάς μας.