Μηχανογραφική Συγχώνευση

Μηχανογραφική Συγχώνευση

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας μετά την επιτυχή αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, που ισχυροποιεί τους κεφαλαιακούς δείκτες και σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τα μέλη, τους πελάτες και το προσωπικό της, σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις σε προϊόντα και λύσεις σύγχρονης τραπεζικής που σταδιακά θα τη μετατρέψουν σε ένα μοντέρνο και ευέλικτο χρηματοοικονομικό οργανισμό διεθνών προδιαγραφών.

Για να μπορέσει η Τράπεζα να υλοποιήσει το νέο στρατηγικό της σχέδιο καθώς και με γνώμονα την καλύτερη κάλυψη των καθημερινών αναγκών του πελάτη, ολοκληρώνει τη διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης και ενοποίησης των δύο δικτύων των νομών Δράμας και Έβρου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας το γεγονός πως η γρήγορη και αποτελεσματική ενοποίηση είναι μείζονος σημασίας για το μέλλον της Τράπεζας έχει προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτηση πολύ έμπειρων στελεχών για την καθημερινή παρακολούθηση και άμεση ολοκλήρωση του έργου.

Η Τράπεζα, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει την προγραμματισμένη ενοποίηση των μηχανογραφικών της συστημάτων την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες μας:

  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου της Τράπεζας.
  • Τραπεζικές συναλλαγές όλο το 24ωρο από την άνεση του σπιτιού, μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Web Banking), σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον.
  • Διαθεσιμότητα των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες όλο το 24ωρο.
  • Εύκολη και άμεση διεκπεραίωση μεταφορών μεταξύ όλων των πελατών της Τράπεζας.

Πως επηρεάζονται οι πελάτες του δικτύου Δράμας:

  • Τελευταία ημερομηνία αποστολής εμβασμάτων (εντολών DCT), πριν την μετάπτωση, είναι η 1/6/2021. Η επόμενη ημερομηνία κατά την οποία θα είναι δυνατή η αποστολή εμβασμάτων (εντολών DCT) είναι η πρώτη ημέρα κοινής λειτουργίας, δηλαδή η 7/6/2021.
  • Οι χρεωστικές κάρτες που σύρονται επί λογαριασμών καταθέσεων του δικτύου Δράμας, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από το απόγευμα της 4/6/2021 έως και το βράδυ της 6/6/2021.
  • Μετά την 7/6/2021 τα βιβλιάρια καταθέσεων ταμιευτηρίου, δεν θα είναι δυνατόν να ενημερώνονται με κινήσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί πριν από αυτή την ημερομηνία. Θα υπάρχει όμως η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφου κίνησης για όλες τις παλαιές κινήσεις.
  • Την 7/6/2021 όλοι οι πελάτες του δικτύου Δράμας θα αποκτήσουν νέο IBAN για κάθε λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα. Οι πελάτες δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια, παρά μόνο στην εξής περίπτωση:
  • Οι πελάτες που έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό με ΙΒΑΝ του δικτύου της Τράπεζας Δράμας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το κατάστημα, στο οποίο εξυπηρετούνται, ώστε να ενημερωθούν για το νέο ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους και να τον προσθέσουν στο Taxisnet.

Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να περιορίσουμε τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πελάτες της Τράπεζας λόγω της ανωτέρω ενοποίησης και απολογούμαστε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία.  Το προσωπικό των καταστημάτων θα βρίσκεται στην διάθεσή σας για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες.

“Αλλάζουμε σελίδα επιλέγοντας ένα καλύτερο αύριο για την τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα οραματιζόμαστε πρωτοπόρα προϊόντα και χρηματοδοτικές λύσεις για τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.”