Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για την επιδότηση δόσεων δανείων

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για την επιδότηση δόσεων δανείων

H Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ΣΥΝ.Π.Ε., συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα “Γέφυρα” του Υπουργείου Οικονομικών (Νόμος 4714/2020), για την επιδότηση των δόσεων δανείων που έχουν εξασφάλιση την κύρια κατοικία, ενώ παράλληλα ξεκινά διαδικασία ενημέρωσης προς τους δικαιούχους πελάτης της προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που πλήττονται εισοδηματικά από την πανδημία COVID-19 και είναι μισθωτοί, εισοδηματίες, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και άνεργοι που έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας επί ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία τους.

Ανάλογα με το ύψος της οφειλής, τα εισοδήματα και την περιουσία του πληττόμενου από τον COVID-19 αιτούμενου φυσικού προσώπου, καθώς και την ύπαρξη καθυστέρησης κατά την 29/2/2020, προβλέπονται τρία διαφορετικά σχέδια επιδότησης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Δημόσιο επιδοτεί για 9 μήνες συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης των δανείων, ακόμα και σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Καθώς το πρόγραμμα πέρα από τα ενήμερα αφορά και μη ενήμερα, αλλά και καταγγελμένα δάνεια, η τράπεζα ενθαρρύνει τους πελάτες της να προβούν σε βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών τους, ώστε να μετέχουν στο πρόγραμμα και να τύχουν της επιδότησης, η οποία και θα αποτελέσει σημαντική ανακούφιση γι’ αυτή τη περίοδο.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, http://www.keyd.gov.gr/