Επικαιροποίηση Στοιχείων Πελατών

Επικαιροποίηση Στοιχείων Πελατών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων, υποχρεούται να επικαιροποιεί τα προσωπικά στοιχεία των πελατών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα συνεργασίας σας και να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας.

Τα έντυπα που καλείσθε να προσκομίσετε θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: