Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου” πραγματοποιήθηκε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου” πραγματοποιήθηκε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

Στα πλαίσια της ορθότερης ενημέρωσης του προσωπικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη νέα “Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου”,  την Τετάρτη 16/09/2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος Δράμας, με εισηγητή τον κ. Σπ. Φωτιάδη, Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.