Αναβάθμιση των τερματικών συσκευών POS

Αναβάθμιση των τερματικών συσκευών POS

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας προχωρά στην αναβάθμιση του πιστοποιητικού ασφαλείας της τερματικής συσκευής POS που έχετε προμηθευτεί από την Τράπεζά μας. Η εν λόγω αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί αυτόματα έως την 15/01/2021 στα POS τα οποία είναι σε λειτουργία. Παρακαλούμε πολύ έως την προαναφερόμενη ημερομηνία να θέσετε σε λειτουργία τις τερματικές συσκευές POS.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης έως την προαναφερόμενη ημερομηνία, αναφέρονται κατωτέρω οι οδηγίες και τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να συνεχίσετε να έχετε τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών:

  • Για την αποστολή Πακέτου

1. Πιέστε το πλήκτρο F1 (μενού Εμπόρου) και πιέστε ENTER.

2. Με το πλήκτρο (κάτω βέλος γραφική απεικόνιση) μεταβείτε στην επιλογή ‘Αποστολή Πακέτου’ και πιέστε ENTER.

3. Ακολουθεί αναλυτική εκτύπωση ημερολογίου και πιέστε ENTER.

4. Με το πλήκτρο (κάτω βέλος γραφική απεικόνιση) επιλέξτε την εντολή ‘ΑΜΕΣΑ’.

5. Ακολουθεί εκτύπωση επιτυχούς μετάδοσης αποστολής πακέτου.

  • Για την ολοκλήρωση Αναβάθμισης POS

1. Πιέστε το πλήκτρο  F1 (Μενού εμπόρου) και πιέστε ENTER.

2. Με το πλήκτρο (κάτω βέλος γραφική απεικόνιση) κατεβαίνετε στην επιλογή ‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ’ και πιέστε ENTER.

3. Πληκτρολογείστε το κωδικό 13001300 και πιέστε ENTER.

4. Με το πλήκτρο (κάτω βέλος γραφική απεικόνιση) κατεβαίνετε στην επιλογή ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ’ και πιέστε ENTER.

5. Με το πλήκτρο (κάτω βέλος γραφική απεικόνιση) κατεβαίνετε στην επιλογή ‘ΚΛΗΣΗ ΤΩΡΑ’ και πιέστε ENTER.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε για την επικοινωνία σας με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο τηλέφωνο 2119892805 επιλογή 1 (τεχνική υποστήριξη).