Αναβάθμιση και μετεγκατάσταση κεντρικών συστημάτων της Τράπεζας

Αναβάθμιση και μετεγκατάσταση κεντρικών συστημάτων της Τράπεζας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα αναβαθμίζεται τεχνολογικά με γρήγορους ρυθμούς! Για το λόγο αυτό, το διάστημα από 24 έως 27 Μαρτίου προγραμματίζονται τεχνικές εργασίες που θα προκαλέσουν διακοπές στις εξής υπηρεσίες:

  • Στη χρήση Xρεωστικών Kαρτών (πρώην Έβρου, πρώην Δράμας) από 24 Μαρτίου και ώρα 19.00 μέχρι 26 Μαρτίου και ώρα 14.00
  • Στα ΑΤΜ των Καταστημάτων μας (για οποιαδήποτε κάρτα) από 24 Μαρτίου και ώρα 19.00 μέχρι 27 Μαρτίου και ώρα 09.00
  • Στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής από 24 Μαρτίου και ώρα 19.00 μέχρι 27 Μαρτίου και ώρα 09.00

Καταβάλουμε συνεχώς προσπάθεια να περιορίσουμε τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πελάτες μας λόγω των ανωτέρω ενεργειών και απολογούμαστε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία.
Το προσωπικό των καταστημάτων θα βρίσκεται στην διάθεσή σας για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες.