Αλλαγή BIC & ΙΒΑΝ

Αλλαγή BIC & ΙΒΑΝ

Η Olympus Bank υλοποιεί τις απαραίτητες βελτιώσεις με σκοπό να παρέχει νέες λύσεις και δυνατότητες στους πελάτες της.

Για τον λόγο αυτό, από την 1η Οκτωβρίου 2022 αλλάζει το BIC της και τους IBAN όλων των τραπεζικών λογαριασμών:

  • Το νέο BIC της Τράπεζας, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε μεταφορά ή έμβασμα εσωτερικού ή εξωτερικού είναι το STDRGR2A
  • Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα αποκτήσουν νέο ΙΒΑΝ για τις συναλλαγές τους

Το προσωπικό των Kαταστημάτων βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες.

Στο web banking, οι νέοι ΙΒΑΝ θα εμφανίζονται στις λεπτομέρειες κάθε λογαριασμού από την ίδια ημερομηνία.