ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
«ΌΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «OLYMPUS BANK»
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ:

Σας ενημερώνουμε πως δυνάμει της Απόφασης 456/1/04/02/2023 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/528/04/02/2023) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Όλυμπος Συν. Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Olympus Bank», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ») ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το σύνολο των καταθέσεων της Olympus Bank, τις οποίες αναλαμβάνει και διασφαλίζει πλήρως.

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται πως δυνάμει της εν λόγω απόφασης διακόπτεται οριστικά η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω https://web.olympusbank.com/.

Εξυπηρέτηση Πελατών:

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση 456/1/04/02/2023 Τράπεζας της Ελλάδος αναλαμβάνει και διασφαλίζει πλήρως το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Όλυμπος Συν.Π.Ε.». H εν λόγω αναδοχή αφορά αποκλειστικά στις καταθέσεις και όχι σε άλλα στοιχεία ενεργητικού ή/ και παθητικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Όλυμπος Συν.Π.Ε.».

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει:

Η ακριβής Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης των δικαιούχων λογαριασμών καταθέσεων της Olympus Bank (οι «Νέοι Πελάτες») θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Από την Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης και μετά, οι Νέοι Πελάτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το σύνολο του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και από τα ψηφιακά της δίκτυα (Internet banking, mobile banking) εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά.

Η μεταφορά των λογαριασμών θα ολοκληρωθεί συστημικά και για αυτό το λόγο δεν είναι καταρχήν απαραίτητη η προσέλευση των Νέων Πελατών στο δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Από την Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης, οι Νέοι Πελάτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές κλπ.) και να εκδώσουν νέα χρεωστική κάρτα.

Οι Νέοι Πελάτες που είναι ήδη πελάτες ΕΤΕ και εγγεγραμμένοι στα ψηφιακά της δίκτυα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κινήσεις στους λογαριασμούς προερχόμενους από Olympus Bank αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους στην ΕΤΕ.

Επισημαίνεται ότι οι λογαριασμοί θα μεταφερθούν στο σύνολό τους ως λογαριασμοί πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, όψεως), ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους Νέους Πελάτες όλα τα προϊόντα καταθέσεων και επενδύσεων της ΕΤΕ.

Προτεραιότητα της Εθνικής Τράπεζας είναι να καθησυχάσει όλους τους Νέους Πελάτες για την ασφάλεια των καταθέσεων τους και να τους επιβεβαιώσει την δέσμευσή της για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Για το λόγο αυτό προχωρά με τις ακόλουθες ενέργειες:

Ειδική Γραμμή Τηλεφωνικής Επικοινωνίας στο 210-4848300: θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στις 9 π.μ. και για όσο διάστημα χρειαστεί.

To ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της στις πόλεις της Δράμας, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα επεκταθεί μέχρι τις 5 μ.μ. καθημερινά, και μόνο για τους Νέους Πελάτες, ούτως ώστε να μπορούν να προσέλθουν σε αυτά εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας και με λιγότερο φόρτο εργασίας.

Πληρωμή δανειακών και πάσης φύσεως οφειλών:

Η πληρωμή δανειακών και πάσης φύσεως οφειλών μπορεί να πραγματοποιείται εφεξής με κατάθεση στους λογαριασμούς που τηρεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος Συν. Π.Ε.:
– στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 6183-040031-765 (ΙΒΑΝ GR5201711830006183040031765)
ή
– στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό 306/50800888 (ΙΒΑΝ GR7301103060000030650800888)
αναγράφοντας ως αιτιολογία της κατάθεσης υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του δανειακού λογαριασμού και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του οφειλέτη.

 

(τελευταία ενημέρωση: 06/02/2023)

 

Σχετικά links

– 04.02.2023: Απόφαση 456/1/04/02/2023 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος

– 04.02.2023: Δελτίο Τύπου Τράπεζας της Ελλάδος «Μεταβίβαση στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του συνόλου των καταθέσεων της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης»

– 04.02.2023: Δελτίο Τύπου Εθνικής Τράπεζας «Μεταφορά δικαιούχων λογαρισμών καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας “Όλυμπος Συν. Π.Ε.” στην Εθνική Τράπεζα»

– 06.02.2023: Δελτίο Τύπου Εθνικής Τράπεζας «Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης Εξυπηρέτησης δικαιούχων λογαρισμών καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας “Όλυμπος Συν. Π.Ε.” από την Εθνική Τράπεζα»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»
που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

Την 04.02.2023 ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» κατ’ εφαρμογή των άρθρων 153 παρ. 7 και 19 περ. α΄ του ν. 4261/2014 και το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 153 παρ. 1 και του άρθρου 145 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4261/2014 και δυνάμει της υπ’ αριθ. 456/1/04.02.2023 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 528/04.02.2023).

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Γραβιάς αρ. 3 και Γρανικού, νομίμως διορισθείσα ως Ειδικός Εκκαθαριστής του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθ. 456/1/04.02.2023 απόφασης ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄528/04.02.2023).

ΚΑΛΕΙ

τους πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», να αναγγείλουν νομοτύπως και προσηκόντως τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.02.2016 - ΦΕΚ Β’ 717/17.03.2016 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ 221/4/17.03.2017 – ΦΕΚ Β’ 971/22.03.2017 και την απόφαση ΕΠΑΘ 302/1/8.3.2019 - ΦΕΚ Β’ 888/14.03.2019), εντός μηνός από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, στην έδρα του Ειδικού Εκκαθαριστή, επί των οδών Γραβιάς αρ. 3 και Γρανικού στο Μαρούσι Αττικής.

Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2023
Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή
«PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία,
Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων»

_______________________
Δαμιανός Μαυράκης